HOME

Programul de masterat BANCAS – Banci si Asigurari, masterat profesional de specializare, urmareste formarea de specialişti cu pregatire superioară în domeniul bancar si al asigurarilor.

Programul de masterat BANCAS – Banci si Asigurari are ca scop formarea şi dezvoltarea de abilităţi, deprinderi şi competenţe, necesare în procesele de execuţie şi decizie, astfel încât, absolvenţii să poată desfăşura activităţi în domeniul bancar si al asigurarilor, sa aiba o pregatire cat mai completa, sa fie cautati si usor de integrat pe piata fortei de munca.

In cadrul programului de studii universitare de masterat competenţele se referă la:

 • Cunoaşterea şi înţelegerea multidisciplinară, precum şi integrarea în structuri conceptuale logice a teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor de lucru specifice domeniului bancar şi al asigurărilor;
 • Dezvoltarea competenţelor de analiză şi evaluare a operaţiunilor bancare şi de asigurări, prin utilizarea metodelor cantitative;
 • Dezvoltarea competenţelor de analiză şi evaluare a activităţii instituţiilor de credit şi societăţilor de asigurări autohtone, în corelaţie cu contextul financiar internaţional;
 • Elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte, proiecte şi studii necesare conducerii instituţiei de credit/societăţii de asigurări, prin utilizarea conceptelor şi metodelor;
 • Implementarea de strategii şi proiecte, prin utilizarea critic-constructivă a cunoştinţelor multidisciplinare şi a deprinderilor practice dobândite;
 • Adoptarea unor decizii strategice în cadrul instituţiilor de credit/ societăţilor de asigurări;
 • Soluţionarea cu succes a unor situaţii dificile în cadrul activităţii, prin utilizarea abilităţilor cognitive şi a instrumentelor cantitative specifice domeniului bancar şi al asigurărilor;

Conform cadrului de calificari national, programul de masterat BANCAS – Banci si Asigurari asigura o pregatire corespunzatoare pentru calificari precum:

 • sef serviciu/sef birou/banca/societate de leasing;
 • coordonator compartiment/colectiv banca;
 • dealer-sef (arbitragist banca);
 • sef agentie bancara;
 • sef serviciu/sef birou asigurari;
 • sef serviciu/sef birou daune;
 • consilier financiar-bancar;
 • expert financiar-bancar;
 • inspector financiar-bancar;
 • inspector asigurari;
 • specialist control risc;
 • specialist evaluare daune;
 • manager banca;
 • trezorier;
 • ofiter bancar;
 • inspector de specialitate asigurari;
 • analist financiar bancar;
 • evaluator asigurari;